Проект Care4Skills: Секторно сътрудничество за дългосрочни грижи за умения

Проект Care4Skills: Секторно сътрудничество за дългосрочни грижи за умения

Care4Skills е проект, предназначен да отговори на нуждите от обучение в рамките на работната сила за дългосрочни грижи (LTC), за да посрещне настоящите и бъдещите предизвикателства. Проектът е изграден върху основата на Партньорството за умения за дългосрочна грижа и признава значителното въздействие на цифровата трансформация и нарастващото търсене на грижа, ориентирана към човека, в сектора.

Приключен проект: “ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap).

Приключен проект: “ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap).

Приключен проект: “ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap). Координатор на проекта е MIITR (Словения) и другите партньори са Innovation Hive (Гърция), ipcenter (Австрия), Търговска

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова”

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова”

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда” – 24 учебни часа. Адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет. 5, офис 35 гр. Бургас,

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Агроекология и климат”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Агроекология и климат”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Агроекология и климат”. Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 10 ”Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските региони 2014 -2020г. Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 7,

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”. Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 11 ”Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските региони 2014 -2020г. Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет.2 и