Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези. Обучението има за цел придобиване на знания и практически умения за работа с преносима горска техника – моторни триони и храсторези. На приключилите

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по ”Основи на пчеларството” – 30 учебни часа. Обучението е подходящо за начинаещи и напреднали стопани, които желаят да получат знания за отглеждането на пчели. Ако

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение

Център за професионално обучение към  ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Предназначен e за регистрирани земеделски стопани, боравещи с продукти за растителна защита. Адрес:

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа. Предназначен за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 ”Млад фермер”. Адрес: гр. Бургас, ул.

Дуална система на обучение – обучение чрез работа

Дуална система на   обучение – обучение чрез работа

  ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ДАЯНА-Х” ООД Ви информира за възможността, управляваната от Вас фирма да се включи в мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение). Осигуряването на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на лица