ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ Фирма „Даяна – Х ” гр. Бургас Ви информира, че извършва обучения на земеделски стопани по програми:

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ                       Фирма „Даяна – Х ” гр. Бургас Ви информира, че извършва обучения на земеделски стопани по програми:

1.”ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЕСТИЦИДИ , ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ” за придобиване на сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията Предназначен за регистрирани земеделски стопани , боравещи с продукти за растителна защита. 2. “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” Предназначен за регистрирани