ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

В „Даяна – Х“ не само че предлагаме качествени курсове, но и се гордеем с това, че сме лицензиран образователен център. Всички, които успешно завършат нашите курсове, получават ценни Сертификати за преминато обучение.

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ

ТУРИЗЪМ

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ЗЕМЕДЕЛИЕ

МНОГОЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В „Даяна – Х“ не само че предлагаме качествени курсове, но и се гордеем с това, че сме лицензиран образователен център. Всички, които успешно завършат нашите курсове, получават ценни Сертификати за преминато обучение.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК