Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа. Предназначен за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 ”Млад фермер”.

Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет.2 и гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет.5, офис 35

За пълна информация:

Директор ЦПО към „Даяна-Х” ООД

Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.