„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект „Транснационален обмен на знания между обучители на нискоквалифицирани възрастни в много европейски страни (EUpTrain) с №  EUpTrain 2020-1-AT01-KA204-077961.  Продукти на проекта: 1. Наръчник, включващ най – добрите практики и методи в резултат на работата по време на транснационалните партньорски срещи и семинара