Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”. Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 11 ”Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските региони 2014 -2020г.

Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет.2 и гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет.5, офис 35

За пълна информация:

Директор ЦПО към „Даяна-Х” ООД

Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”