Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по ”Основи на пчеларството” – 30 учебни часа. Обучението е подходящо за начинаещи и напреднали стопани, които желаят да получат знания за отглеждането на пчели. Ако сте пчелар, който желае да получава финансова помощ за развитие на пчелин, този курс ще Ви донесе допълнителни 10-15 точки при кандидатстване по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2021-2022 г.

Адрес: гр. Бургас, ул. ”Цар Петър” № 7, ет.2 гр. Сливен, ул. ”Димитър Пехливанов” №2, ет.5, офис 35

За пълна информация:

Директор ЦПО към „Даяна-Х” ООД

Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс