• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Новини

“ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap).

________________________________________________________________________________________________________________ Координатор на проекта е MIITR (Словения) и другите партньори са Innovation Hive (Гърция), ipcenter (Австрия), Търговска камара на Лариса…

прочетете повече

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова”

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по „Основни проблеми по опазване компонентите…

прочетете повече

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Агроекология и климат”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Агроекология и климат”. Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка…

прочетете повече

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за ”Биологично земеделие”. Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 11…

прочетете повече

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези. Обучението има за…

прочетете повече

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по ”Основи на пчеларството” – 30…

прочетете повече

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира обучение на професионални потребители на продукти за…

прочетете повече

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” –…

прочетете повече

Дуална система на обучение – обучение чрез работа

  ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ДАЯНА-Х” ООД Ви информира за възможността, управляваната от Вас фирма да се включи в…

прочетете повече

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект „Транснационален обмен на знания между обучители на нискоквалифицирани възрастни в много европейски страни (EUpTrain) с №  EUpTrain 2020-1-AT01-KA204-077961.  Продукти на проекта:…

прочетете повече

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за…

прочетете повече

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ Фирма „Даяна – Х “ гр. Бургас Ви информира, че извършва обучения на земеделски стопани по програми:

1.“ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЕСТИЦИДИ , ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ“ за придобиване на сертификат по чл.83 от Закона за защита…

прочетете повече

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

ФИРМА “ДАЯНА-Х“  ПРЕДЛАГА  БЕЗПЛАТНИ  КОНСУЛТАЦИИ  НА  ЖЕЛАЕЩИТЕ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ / ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  И  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ /  СРЕЩУ  ВАУЧЕРИ  ПО  СХЕМИ…

прочетете повече