• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Новини

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за…

прочетете повече

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ Фирма „Даяна – Х “ гр. Бургас Ви информира, че извършва обучения на земеделски стопани по програми:

1.“ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЕСТИЦИДИ , ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ“ за придобиване на сертификат по чл.83 от Закона за защита…

прочетете повече

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

ФИРМА “ДАЯНА-Х“  ПРЕДЛАГА  БЕЗПЛАТНИ  КОНСУЛТАЦИИ  НА  ЖЕЛАЕЩИТЕ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ / ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  И  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ /  СРЕЩУ  ВАУЧЕРИ  ПО  СХЕМИ…

прочетете повече