Даяна – Х предлага следните услуги:

ОБУЧЕНИЕ

Професионално обучение.

Ключови компетентности.

Мотивационно обучение.

РАБОТА

Търсещи работа

Предлагащи работа

Кариера

Център за информация и професионално ориентиране

О Б У Ч Е Н И Е