Даяна – Х предлага следните услуги:

ОБУЧЕНИЕ

Професионално обучение
________________________
Ключови компетентности. Мотивационно обучение.

О Б У Ч Е Н И Е