ДАЯНА-Х е лицензиран център за професионално обучение на основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и заповед № ЦПО-50/06.12.2018г. на Председателя на Националната агенция за професионално обучение.  Притежава лицензия в следните направление:

344 Счетоводство и данъчно облагане
522 Електротехника и енергетика
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
541 Хранителни технологии
542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
582 Строителство
621 Растениевъдство и животновъдство
623 Горско стопанство
624 Рибно стопанство
723 Здравни грижи
762 Социална работа и консултиране
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
812 Пътувания, туризъм и свободно време
813 Спорт
815 Фризьорски и козметични услуги
861 Сигурност

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КОД:344  

Професия: „ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, Код: 344010

Специалност: „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”, Код: 3440101

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА, КОД:522

Професия: „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, Код: 522040

Специалност: „ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА”, Код: 5220409

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОД:525

Професия: „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА” , Код: 525020

Специалност: „ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” , Код: 5250202

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, КОД:541

 

Професия: „ХЛЕБАР-СЛАДКАР” , Код: 541030

Специалност: „ПРОИЗВДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ” , Код: 5410302

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „ХЛЕБАР-СЛАДКАР” , Код: 541030

Специалност: „ДЕКОРАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ” , Код: 5410303

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” , Код: 541050

Специалност: „ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” , Код: 5410501

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, КОД:542

 

Професия: „ШИВАЧ” , Код: 542110

Специалност: „ШИВАЧЕСТВО” , Код: 5421101

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  СТРОИТЕЛСТВО:582

 

Професия: „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК” , Код: 582040

Специалност: „ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ” , Код: 5820404

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК” , Код: 582040

Специалност: „СУХО СТРОИТЕЛСТВО” , Код: 5820403

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК” , Код: 582040

Специалност: „ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” , Код: 5820405

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО” , Код: 582080

Специалност: „ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ” , Код: 5820801

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ” , Код: 582090

Специалност: „ПЪТИЩА, МАГИСТРАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” , Код: 5820901

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО,КОД:621

 

Професия: „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО” , Код: 621110

Специалност: „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО” , Код: 6211101

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО” , Код: 6210303

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО” , Код: 621110

Специалност: „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” , Код: 6211102

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” , Код: 6210304

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО” , Код: 621110

Специалност: „ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО” , Код: 6211103

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО” , Код: 6210306

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО” , Код: 621110

Специалност: „ГЪБОПРОИЗВОДСТВО И БИЛКИ, ЕТЕРИЧНИ-МАСЛЕНИ И МЕДОНОСНИ КУЛТУРИ” , Код: 6211104

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „ГЪБОПРОИЗВОДСТВО И БИЛКИ, ЕТЕРИЧНИ-МАСЛЕНИ И МЕДОНОСНИ КУЛТУРИ” , Код: 6210307

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО” , Код: 6210305

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАСТЕНИЕВЪД” , Код: 621030

Специалност: „РАСТИТЕЛНА ЗАШИТА” , Код: 6210308

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО” , Код: 6211201

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „ГОВЕДОВЪДСТВО” , Код: 6210502

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО” , Код: 6211202

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „ОВЦЕВЪДСТВО” , Код: 6210503

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „СВИНЕВЪДСТВО” , Код: 6211203

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „СВИНЕВЪДСТВО” , Код: 6210504

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „ПТИЦЕВЪДСТВО” , Код: 6211204

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „ПТИЦЕВЪДСТВО” , Код: 6210505

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „СВИНЕВЪДСТВО” , Код: 6210504

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „ЗАЙЦЕВЪДСТВО” , Код: 6211205

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „ЗАЙЦЕВЪДСТВО” , Код: 6210506

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „ПЧЕЛАРСТВО” , Код: 6211206

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „ПЧЕЛАРСТВО” , Код: 6210507

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „БУБАРСТВО” , Код: 6211207

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” , Код: 621120

Специалност: „КОНЕВЪДСТВО” , Код: 6211208

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „ЖИВОТНОВЪД” , Код: 621050

Специалност: „КОНЕВЪДСТВО И КОННА ЕЗДА” , Код: 6210508

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „ЛОЗАРОВИНАР” , Код: 621090

Специалност: „ЛОЗАРОВИНАРСТВО” , Код: 6210901

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ГОРСКО СТОПАНСТВО,КОД:623

 

Професия: „МЕХАНИЗАТОР НА ГОРСКА ТЕХНИКА”, Код: 623030

Специалност: „МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”, Код: 6230301

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”, Код: 623060

Специалност: „ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ”, Код: 6230601

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”, Код: 623060

Специалност: „ДЪРВОДОБИВ”, Код: 6230601

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

Професия: „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”, Код: 623060

Специалност: „БИЛКАРСТВО”, Код: 6230602

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  РИБНО СТОПАНСТВО,КОД:624

 

Професия: „ТЕХНИК ПО ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”, Код: 624020

Специалност: „ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”, Код: 6240201

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „РИБОВЪД”, Код: 624030

Специалност: „РИБОВЪДСТВО”, Код: 6240301

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „РАБОТНИК В РИБОВЪДСТВОТО”, Код: 624040

Специалност: „РИБОВЪДСТВО”, Код: 6240401

Степен на професионална квалификация – ПЪРВА

Срок на обучение: до 6 месеца

Общ хорариум учебни  часове: 300

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КОД: 723

 

Професия: „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”, Код: 763010

Специалност: „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”, Код: 7630101

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ,КОД:762

 

Професия: „ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА”, Код: 762010

Специалност: „ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА”, Код: 7620101

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, Код: 762020

Специалност: „СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК”, Код: 7620201

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, Код: 762020

 

Специалност: „СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, Код: 7620202

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, Код: 762040

Специалност: „ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА”, Код: 7620401

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, Код: 762040

Специалност: „ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”, Код: 7620402

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ,КОД:811

 

Професия: „РЕСТОРАНТЬОР”, Код: 811060

Специалност: „КЕТЪРИНГ”, Код: 8110603

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ,КОД:812

 

Професия: „ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ”, Код: 812010

Специалност: „СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ”, Код: 8120102

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  СПОРТ,КОД:813

 

Професия: „ОРГАНИЗАТОР НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА”, Код: 813080

Специалност: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА”, Код: 8130801

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ,КОД:815

 

Професия: „ФРИЗЬОР”, Код: 815010

Специалност: „ФРИЗЬОРСТВО”, Код: 8150101

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

Професия: „КОЗМЕТИК”, Код: 815020

Специалност: „КОЗМЕТИКА”, Код: 8150201

Степен на професионална квалификация – ВТОРА

Срок на обучение: до 1 година

Общ хорариум учебни  часове: 660

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,КОД:851

 

Професия: „ЕКОЛОГ”, Код: 851010

Специалност: „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, Код: 8510101

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  СИГУРНОСТ: КОД:861

 

Професия: „ОХРАНИТЕЛ”, Код: 861010

Специалност: „БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ”, Код: 8610101

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „ОХРАНИТЕЛ”, Код: 861010

Специалност: „ЛИЧНА ОХРАНА”, Код: 8610102

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960

 

Професия: „СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЯ,АВАРИИ И КАТАСТРОФИ”, Код: 861020

Специалност: „ТЪРСЕНЕ, СПАСЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ”, Код: 8610201

Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ хорариум учебни  часове: 960