ОФИС: БУРГАС

         ул. “Цар Петър” №7, ет. 2
         Тел.: 056 / 82 52 93,  Моб.тел.: 0898 / 72 75 91
         E-mail: daqna_x@abv.bg; daqna_h@abv.bg

         Управител

         Моб.тел.: 0898 / 42 79 10


          ОФИС: СЛИВЕН

         ул. “Димитър Пехливанов” №2, ет. 5  офис № 35
         Моб.тел: 0899 / 62 03 04
         E-mail: daqna_x@abv.bg; daqna_h@abv.bg