ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лиценз №200512283

издаден на 26.10.2005г.

ТРУДОВА БОРСА 

/В ЦЯЛАТА СТРАНА/ 

Удостоверение №1626

издаден на 18.09.2013г.

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Лиценз №201414023

издаден на 03.09.2014г.