ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лицензия №200512283

издаден на 26.10.2005г.

ТРУДОВА БОРСА 

 

Удостоверение №1626

издаден на 18.09.2013г.

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Лицензия №201414023

издаден на 03.09.2014г.