ЕТ ”ДАЯНА – Х – ЙОРДАНКА ИВАНОВА ” и фирма ”ДАЯНА – Х” ООД  гр.Бургас  извършват обучение срещу ваучери на представители на целевите групи по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.

Обучението се провежда, съгласно посочените професии/специалности и/или ключови компетентности в списък, утвърден от Изпълнителния директор от Агенция по заетостта, публикуван на интернет страницата на Агенция по заетостта

Търсене на обучения :