• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Autodesk AutoCAD

Форма на обучение: дневна,вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 30  / 45 уч.часа

След приключване на обучението се издава документ, удостоверяващ придобитата ключова компетентност.

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено, до дипломиране заплатена.