• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Умение за учене

          Програмата има за цел да насърчи процесите на учене през целия живот, което е необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции.

         Обучението е насочено към разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Това дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.