• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Руски език
по специалностите хотелиерство и ресторантьорство

Форма на обучение: дневна,вечерна и съботно-неделна

Продължителност на обучението: 45 часа за всеки отделен модул

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено, до дипломиране заплатена.