• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Професия: “Строител-монтажник“
Специалност: “ Изолации в строителството“

 За част от професия

Форма на обучение: дневна,вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 150 / 300 уч.часа

На успешно завършилите се издава удостоверение за професионално обучение.

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено, до приключване на обучението заплатена.