• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Професия: “Сервитьор-барман“
Специалност: “Обслужване на заведения в обществено хранене“

За степен на професионална квалификация 

Форма на обучение: дневна,вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 660 уч.часа 

На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено,  до приключване на обучението заплатена.

На завършилите успешно обучение се съдейства за осигуряване на работа !