• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Професия: “Охранител“
Специалност: “Физическа охрана на обекти“

 За част от професия

Форма на обучение: дневна,вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 300 уч.часа 

На успешно завършилите се издава удостоверение за професионално обучение.

Цена: при запиване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено, до приключване на обучението заплатена.