• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Професия: “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
Специалност: “Външни ВиК мрежи“

За степен на професионална квалификация 

Форма на обучение: дневна,вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 660 уч.часа

На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация. 

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсрочено, до приключване на обучението заплатена.