• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Коневъдство и конна езда“

 За степен на професионална квалификация 

Форма на обучение: дневна, вечерна и индивидуална

Продължителност на обучението: 660 учебни часа 

На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

Цена: при запитване

!!! Таксата може да се заплаща разсроченодо приключване на обучението трябва да е  заплатена.