• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Обществени и граждански компетентности

           Програмата има за цел да насърчи процесите на учене през целия живот, което е необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции.

           Обучението е насочено към усвояване формите на поведение, които позволяват на индивидите да участват по ефективен и конструктивен начин в обществения живот и работната среда, както и да разрешават конфликти където това е необходимо. Обществените и граждански компетентности обезпечават индивидите за пълноценно участие в обществения живот на базата на познание за основните социални и политически структури, толерантност и общочовешки принципи.