• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Математическа компетентност и
основни познания в областта на природните науки и технологии

      Целта на обучението е участниците да познават добре естествените числа и четирите основни действия с тях , основни мерни единици и основни геометрични фигури. Да създадат умения за описване на реалния свят с математически модели. Да се инициира интерес към математиката , чрез използване на ситуации от ежедневието.