• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Културна осъзнатост и творчески изяви

  Програмата има за цел да насърчи процесите на учене през целия живот, което е необходима предпоставка за развитие на способността да се  определи:

  • важното място на темата “култура” за развитието на човешкия капитал чрез образование, заетост и социално включване;
  • важността на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература и визуални изкуства;

   Включва разбиране за местното, националното и европейското културно наследство и за тяхното място в света. Обхваща основните познания за ключовите творби на културата, включително на съвременната популярна култура. Разбиране за културното и езиково многообразие и нуждата от запазването му. Разбиране за важността на естетическите фактори в ежедневния живот.