• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

Инициативност и предприемачество

          Програмата има за цел да насърчи процесите на учене през целия живот, което е необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции.

          Развиването на инициативност и предприемачество е насочено към специфични умения и знания, необходими за хората, които развиват или допринасят за стопанска или обществена дейност. Обучението е насочено и към разбиране за етическите ценности и доброто управление.