• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За част от професия

Професия: “Строител“
Специалност: “Кофражи“

Професия: “Строител“
Специалност: “Мазилки и шпакловки“

Професия: “Сътрудник в бизнес-услуги“
Специалност: “Бизнес-услуги“

Професия: “Сътрудник в малък и среден бизнес“
Специалност: “Малък и среден бизнес“

Професия: “Сътрудник социални дейности“
Специалност: “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания “

Професия: “Сътрудник социални дейности“
Специалност: “Социална работа с деца и семейства в риск“

Професия: “Техник по промишлен риболов и аквакултури“
Специалност: “Промишлен риболов и аквакултури“

Професия: “Техник-рибовъд“
Специалност: “Рибовъдство“

Професия: “Фермер“
Специалност: “Земеделец“

Професия: “Фризьор“
Специалност: “Фризьорство“

Професия: “Хлебар-сладкар“
Специалност: “Декорация на сладкарски изделия“

Професия: “Хлебар-сладкар“
Специалност: “Производство на сладкарски изделия“

Професия: “Хлебар-сладкар“
Специалност: “Производство на хляб и хлебни изделия“

Професия: “Хотелиер“
Специалност: “Организация на хотелиерството“

Професия: “Шивач“
Специалност: “Шивачество“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Коневъдство и конна езда“

Професия: “Работник в заведенията за хранене и развлечения“
Специалност: “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“

Професия: “Работник в рибовъдството“
Специалност: “Рибовъдство“

Професия: “Рибовъд“
Специалност: “Рибовъдство“

Страница 5 от 512345