• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За част от професия

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Полевъдство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Растителна защита“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Селекция и семепроизводство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Трайни насаждения“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Тютюнопроизводство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Гъбопроизводство и билки , етерични – маслени и медоносни култури“

Професия: “Ресторантьор“
Специалност: “Кетъринг“

Професия: “Ресторантьор“
Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

Професия: “Сервитьор-барман“
Специалност: “Обслужване на заведения в обществено хранене“

Професия: “Социален асистент“
Специалност: “ Подпомагане на възрастни“

Професия: “Социален асистент“
Специалност: “Подпомагане на деца“

Професия: “Спасител при бедствия,аварии и катастрофи“
Специалност: “Търсене,спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи“

Професия: “Строител-монтажник“
Специалност: “ Изолации в строителството“

Професия: “Строител-монтажник“
Специалност: “Сухо строителство“

Професия: “Строител-монтажник“
Специалност: “Дограма и стъклопоставяне“

Професия: “Строител“
Специалност: “Зидария“

Професия: “Строител“
Специалност: “Армировка и бетон“

Професия: “Строител“
Специалност: “Бояджийски работи“

Професия: “Строител“
Специалност: “Външни облицовки и настилки“

Професия: “Строител“
Специалност: “Вътрешни облицовки и настилки“

Страница 4 от 512345