• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За част от професия

Професия: “Администратор в хотелиерството“
Специалност: “Организация на обслужването в хотелиерството“

Професия: “Болногледач“
Специалност: “Здравни грижи“

Професия: “Готвач“
Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: “Еколог“
Специалност: „Екология и опазване на околната среда“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Овцевъдство“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Свиневъдство“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Говедовъдство“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Зайцевъдство“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Птицевъдство“

Професия: “Животновъд“
Специалност: “Пчеларство“

Професия: “Здравен асистент“
Специалност: “Здравни грижи“

Професия: “Камериер“
Специалност: “Хотелиерство“

Професия: “Касиер“
Специалност: “Касиер“

Професия: “Козметик“
Специалност: “Козметика“

Професия: “Лозаровинар“
Специалност: “Лозаровинарство“

Професия: “Механизатор на горска техника“
Специалност: “ Механизация на горското стопанство“

Професия: “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
Специалност: “Външни ВиК мрежи“

Професия: “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
Специалност: “Вътрешни ВиК мрежи“

Професия: “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
Специалност: “Топлотехника – топлинна,климатична,вентилационна и хладилна“’

Професия: “Монтьор на транспортна техника“
Специалност: “Автотранспортна техника“