• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За степен на професионална квалификация

Професия: “Болногледач“
Специалност: “Здравни грижи“

Професия: “Еколог“
Специалност: „Екология и опазване на околната среда“

Професия: “Здравен асистент“
Специалност: “Здравни грижи“

Професия: “Механизатор на горска техника“
Специалност: “ Механизация на горското стопанство“

Професия: “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
Специалност: “Външни ВиК мрежи“

Професия: “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
Специалност: “Вътрешни ВиК мрежи“

Професия: “Озеленител“
Специалност: “Парково строителство и озеленяване“

Професия: “Озеленител“
Специалност: “Цветарство“

Професия: “Организатор на спортни прояви и първенства“
Специалност: “Организация на спортни прояви и първенства“

Професия: “Организатор на туристическа агентска дейност“
Специалност: “Организация на туризма и свободното време“

Професия: “Организатор на туристическа агентска дейност“
Специалност: “Селски туризъм“

Професия: “Охранител“
Специалност: “Банкова охрана и инкасова дейност“

Професия: “Охранител“
Специалност: “Лична охрана“

Професия: “Охранител“
Специалност: “Физическа охрана на обекти“

Професия: “Помощник пътен строител“
Специалност: “Пътища,магистрали и съоръжения“

Професия: “Работник в горското стопанство“
Специалност: “ Дърводобив“

Професия: “Ресторантьор“
Специалност: “Кетъринг“

Професия: “Социален асистент“
Специалност: “ Подпомагане на възрастни“

Професия: “Социален асистент“
Специалност: “Подпомагане на деца“

Професия: “Спасител при бедствия,аварии и катастрофи“
Специалност: “Търсене,спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи“