Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по ”Основи на пчеларството” – 30 учебни часа. Обучението е подходящо за начинаещи и напреднали стопани, които желаят да получат знания за отглеждането на пчели. Ако

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение

Център за професионално обучение към  ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Предназначен e за регистрирани земеделски стопани, боравещи с продукти за растителна защита. Адрес:

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа.

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс за професия ”Фермер”, специалност ”Земеделец” – 150 учебни часа. Предназначен за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 ”Млад фермер”. Адрес: гр. Бургас, ул.

Дуална система на обучение – обучение чрез работа

Дуална система на   обучение – обучение чрез работа

  ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ДАЯНА-Х” ООД Ви информира за възможността, управляваната от Вас фирма да се включи в мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение). Осигуряването на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на лица

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект

„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект „Транснационален обмен на знания между обучители на нискоквалифицирани възрастни в много европейски страни (EUpTrain) с №  EUpTrain 2020-1-AT01-KA204-077961.  Продукти на проекта: 1. Наръчник, включващ най – добрите практики и методи в резултат на работата по време на транснационалните партньорски срещи и семинара