ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за…

прочетете повече