Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Предназначен e за регистрирани земеделски стопани, боравещи с продукти за растителна защита.

Адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет. 5, офис 35 гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет. 2

За пълна информация: Директор ЦПО към „Даяна-Х” ООД Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна-Х – Йорданка Иванова” организира обучение