Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова” организира курс по „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда” – 24 учебни часа.

Адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет. 5, офис 35

гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет. 2

За пълна информация:

Директор ЦПО към ЕТ „Даяна-Х-Йорданка Иванова“

Йорданка Бинева – GSM: 0898427910

Център за професионално обучение към ЕТ „Даяна – Х – Йорданка Иванова”