Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези. Обучението има за цел придобиване на знания и практически умения за работа с преносима горска техника – моторни триони и храсторези. На приключилите обучението се издава Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 7, ет.2 и гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет.5, офис 35

За пълна информация:

Директор ЦПО към „Даяна-Х” ООД

Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Център за професионално обучение към „Даяна-Х” ООД организира курс за категория Тпс – моторни триони и храсторези