Приключен проект: “ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap).

Координатор на проекта е MIITR (Словения) и другите партньори са Innovation Hive (Гърция), ipcenter (Австрия), Търговска камара на Лариса (Гърция) и Регионалната камара на занаятите и предприемачеството в Марибор (Словения)

EnFinCap предлага обучение на жени предприемачи в областта на предприемачеството и финансите (разбиране на принципите на предприемачеството, управление на риска, спестяване по време на криза, избягване на неуправляем дълг и грижа за правилното функциониране на бизнеса, лична финансова сигурност и финансова сигурност на компанията ,…). Целите на проекта отразяват реалните предизвикателства на пазара на труда и политическите директиви, както и реалните нужди на жените микро предприемачи.

EnFinCap е ориентиран да даде възможност на жени (независими) микропредприемачи да придобият компетенции, знания и самочувствие за да поемат отговорност за живота си и да създадат сигурно бъдеще за себе си и семействата си. Следователно EnFinCap трябва да се разглежда като ключова дългосрочна инвестиция в човешки капитал за нашето общо благо. Чрез изпълнението на проекта и обхвата на целевата група, екипът по проекта се стреми да идентифицира възможните пропуски във финансовата грамотност на жените микропредприемачи и да им предостави всички необходими образователни материали, за да бъдат по-независими, по-наясно с възможностите си и техните отговорности и им се покаже, че с професионално усърдие и организираност става постижима всяка висока цел.

Приключен проект: “ДАЯНА-Х“ е партньор в проект „Предприемачество и изграждане на финансов капацитет за жени микро предприемачи в секторите за красота и здраве“ (EnFinCap).