ФИРМА ”ДАЯНА-Х”  ПРЕДЛАГА  БЕЗПЛАТНИ  КОНСУЛТАЦИИ  НА  ЖЕЛАЕЩИТЕ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ

/ ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  И  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ /  СРЕЩУ  ВАУЧЕРИ

 ПО  СХЕМИ  НА  ОП РЧР ЗА  ПЕРИОДА  2014-2020 год.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ