• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За степен на професионална квалификация

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Свиневъдство“

Професия: “Работник в заведенията за хранене и развлечения“
Специалност: “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“

Професия: “Работник в заведенията за хранене и развлечения“
Специалност: “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“

Професия: “Работник в озеленяването“
Специалност: “Озеленяване и цветарство“

Професия: “Работник в растениевъдството“
Специалност: “Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури“

Професия: “Работник в растениевъдството“
Специалност: “Зеленчукопроизводство“

Професия: “Работник в растениевъдството“
Специалност: “Трайни насаждения“

Професия: “Работник в растениевъдството“
Специалност: “Тютюнопроизводство“

Професия: “Работник в рибовъдството“
Специалност: “Рибовъдство“

Професия: “Работник в хранително-вкусовата промишленост“
Специалност: “Хранително-вкусова промишленост“

Професия: “Работник по транспортна техника“
Специалност: “Автобояджийство“

Професия: “Работник по транспортна техника“
Специалност: “Автотенекеджийство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Гъбопроизводство и билки , етерични – маслени и медоносни култури“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Зеленчукопроизводство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Полевъдство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Растителна защита“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Селекция и семепроизводство“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Трайни насаждения“

Професия: “Растениевъд“
Специалност: “Тютюнопроизводство“

Професия: “Ресторантьор“
Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

Страница 4 от 512345