• +359 56 825 293, 0898 427 910
  • гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №7, ет. 2

За степен на професионална квалификация

Професия: “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
Специалност: “Топлотехника – топлинна,климатична,вентилационна и хладилна“

Професия: “Монтьор на транспортна техника“
Специалност: “Автотранспортна техника“

Професия: “Монтьор на транспортна техника“
Специалност: “Пътностроителна техника“

Професия: “Оперативен счетоводител“
Специалност: “ Оперативно счетоводство“

Професия: “Оператор на компютър“
Специалност: “ Текстообработване“

Професия: “Офис-секретар“
Специалност: “Административно обслужване“

Професия: “Помощник в строителството“
Специалност: “Основни и довършителни работи“

Професия: “Помощник-възпитател“
Специалност: “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Професия: “Портиер-пиколо“
Специалност: “Хотелиерство“

Професия: “Посредник на трудовата борса“
Специалност: “Посредник на трудовата борса“

Професия: “Продавач-консултант“
Специалност: “Продавач-консултант“

Професия: “Работник в горското стопанство“
Специалност: “Билкарство“

Професия: “Работник в горското стопанство“
Специалност: “Лесокултурни дейности“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Бубарство“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Говедовъдство и биволовъдство “

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Зайцевъдство“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Коневъдство“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Овцевъдство и козевъдство“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Птицевъдство“

Професия: “Работник в животновъдството“
Специалност: “Пчеларство“

Страница 3 от 512345